ნოზოლოგიის დასახელება                                           ფასი:

1.   MAXD00  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (4იანი პალატა) - 650.00

2.   MAXD00  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (3იანი პალატა) - 750.00

3.   MAXD00  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (2იანი პალატა) - 850.00

4.   MAXD00  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (1იანი პალატა) - 950.00

5.   MAXD00  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (ლუქს-პალატა) - 1,400.00

6.   MCSA10  საკეისრო კვეთა (4იანი პალატა) - 1,000.00     
   
7.   MCSA10  საკეისრო კვეთა (3იანი პალატა) - 1,100.00

8.   MCSA10  საკეისრო კვეთა (2იანი პალატა) - 1,150.00

9.   MCSA10  საკეისრო კვეთა (1იანი პალატა) - 1,200.00

10. MCSA10  საკეისრო კვეთა (ლუქს-პალატა) - 1,600.00

11.   ექიმის აყვანა  (ემატება ტარიფს) - 300-500

12.   საკეისრო კვეთის დროს ფალოპის მილების სტერილიზაცია(ემატება ტარიფს) - 200.00

13.  პათოლგიური ორულის მკურნალობა 1 ს/დ ემატება ფაქტიური ხარჯი - 100.00

14.  ეპიდურილი გაუტკივარება ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს - 180.00

15.  ტყუპი ნაყოფის შემთხვევაში ტარიფს ემატება - 50.00 

16.  ექიმის აყვანა  (ემატება ტარიფს) - 300-400 

17.  ექიმის აყვანა სოსო ღოღობერიძე (ემატება ტარიფს) - 500.00


✔ ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში, პაციენტის მოთხოვნით ეპიდური გაუტკივარება 180 ლარი
✔ მომართვისას პაციენტს ეძლევა  არჩევანის საშუალება, აირჩიოს კლინიკაში იმ მომენტისათვის არსებული თავისუფალი პალატა.