ნოზოლოგიის დასახელება                                           ფასი:

1.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (მინიმალური პაკეტი) *(შეზღუდული რაოდენობა) - 650,00

2.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (3-იანი პალატა) - 800,00

3.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (2-იანი პალატა) - 900,00

4.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (1-იანი პალატა) - 1000,00

5.  ფიზიოლოგიური მშობიარობა (ლუქს-პალატა) - 1 500,00


6.  საკეისრო კვეთა (მინიმალური პაკეტი) *(შეზღუდული რაოდენობა) - 1000,00
   
7.  საკეისრო კვეთა (3-იანი პალატა) - 1 200,00

8.  საკეისრო კვეთა (2-იანი პალატა) - 1 250,00

9.  საკეისრო კვეთა (1-იანი პალატა) - 1 300,00

10.  საკეისრო კვეთა (ლუქს-პალატა) - 1 700,00

11.  ექიმის აყვანა  (ემატება ტარიფს) - 300-500

12.  საკეისრო კვეთის დროს ფალოპის მილების სტერილიზაცია (ემატება ტარიფს) - 250,00

13.  პათოლგიური ორულის მკურნალობა 1 ს/დ ემატება ფაქტიური ხარჯი - 100,00

14.  ეპიდურული გაუტკივარება ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს - 190,00

15.  ტყუპი ნაყოფის შემთხვევაში ტარიფს ემატება - 100,00 

16.  ექიმის აყვანა სოსო ღოღობერიძე (ემატება ტარიფს) - 500,00

17.  სუროგატი დედის განსაკუთრებული მკურნალობა/მოვლა - 200,00


✔ ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში, პაციენტის მოთხოვნით ეპიდური გაუტკივარება 190 ლარი
✔ მომართვისას პაციენტს ეძლევა  არჩევანის საშუალება, აირჩიოს კლინიკაში იმ მომენტისათვის არსებული თავისუფალი პალატა.