ეკატერინე ბაგრატიონი

რადიოლოგი

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 10:00 - 16:00