ექიმი, რადიოლოგი ეკატერინე ბაგრატიონი

ეკატერინე ბაგრატიონი ექიმი - რადიოლოგი,

სამუშაო დღეები: ოთხშაბათი
სამუშაო საათები: 10:00 -16:00