"ჰერა 2011" შაბათსაც თქვენს განკარგულებაშია!

სიახლე კლინიკაში "ჰერა 2011"
ამბულატორია უკვე შაბათსაც თქვენს განკარგულებაშია.
დილის 10 საათიდან 14:00 საათამდე.