კიდევ ერთი სამადლობელი წერილი კლინიკა HERA 2011-ის ექიმებს!

კიდევ ერთი სამადლობელი წერილი კლინიკა HERA 2011-ის ექიმებს!