მადლობის წერილი კლინიკა ჰერა 2011-ს

ბავშვთა რეანიმაციიდან გაწერილი ჩვენი პატარა პაციენტის 99 წლის დიდი ბებიის გულისამაჩუყებელი მადლობის წერილი კლინიკას!