11/11/2014 - დიეტის შერჩევა თმის ანალიზით მხოლოდ კლინიკა "ჰერა 2011"

სამუდამოდ დაემშვიდობეთ ზედმეტ კილოგრამებს, შიმშილისა და სტრესის გარეშე !

როგორ დავიკლოთ წონაში,დავამარცხოთ ზედმეტი კილოგრამები,თუნდაც 3–4 კილო, ან როგორ შევინარჩუნოთ დაკლებული კილოგრამები? ბევრ ჩვენთაგანს აწუხებს ეს კითხვა და რა საშუალება არსებობს საქართველოში ამ მიმართულებით?

პაციენტს უტარდება თმის სპექტრალური ანალიზი, საიდანაც დგინდება მიკროელემენტების ბალანსი ორგანიზმში, ასევე დგინდება ნივთიერებათა ცვლა, ვიკვლევთ რით არის გამოწვეული წონაში მატება ან პირიქით კლება, პაციენტს ეძლება კვებითი დანიშნულება, ინდივიდუალურად შექმნილი მისთვის, გათვალისწინებულია მისი გემოვნება (რა უყვარს, რა არ უყვარს და ა.შ.), სპეციალური სასწორით იზომენა სხეულის ცალკული პარამეტრები. ერთ თვეში კი დგება შედეგი. შედეგად, სწორი კვებით, პაციენტს უწესრიგდება ნივთიერებათა ცვლა და აღარ ხდება წონაში მატება. ეს მეთოდი წლებია ევროპაში აპრობირებული და ძალზე პოპულარულია. საქართველოში კი ამ პროგრამას წარმატებით ახორციელებს ექიმი დიეტოლოგი თეა სურმავა –მიზილინი.

ეს პროგრამა განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ არ აყენებთ თქვენს ორგანიზმს ზიანს, (რაც ხდება დიეტების დროს), პირიქით იჯანსაღებთ ორგანიზმს, ეს არ არის საათობრივი კვება, ღებულობთ თქვენთვის აუცილებელ ყველა პროდუქტს, პარალელურად კი იკლებთ წონაში.

aseve analizi saSualebas iZleva qsovilovan doneze gamoikvlioT organizmSi mimdinare cvlilebebi da aiciloT sxvadasxva daavadebebi Tu paTologiebi. rogoricaa:რკინადეფიციტურიანემია, ყაბზობა, ნევროზი, ნეფროპათია,  ანალიზი აუცილებელია იმ პირებში და მოზარდებში,ვისაც აქვთ კანის დაავადებები: ნეიროდერმიტი, აკნე,ვიტილიგო, დერმატიტი, ფსორიაზი, სებორეა,ალერგია და სხვა. ანალიზი მნიშვნელოვანია  უშვილო წყვილებისათვის, იმქალბატონებისათვის, ვისაც ანამნეზში აღენიშნებოდა ნაყოფისპათოლოგიები, ნაადრევი აბორტი, მკვდრად შობადობა დასხვა. ინფორმაციულია ანალიზი იმ ბავშვებში, ვისაცაღენიშნებათ: აუტიზმი, გონებრივი და ფიზიკურიჩამორჩენილობა, სწავლისა და კონცენტრაციის უნარისდაქვეითება, არამოტივირებილი თავის ტკივილი, აგრესიულობის მომატება და ნევროზები.ანალიზის პასუხთანერთად პაციენტს ეძლევა დანიშნულება.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პროგრამა ორსულებისათვის,რომელსაც ახორციელებს სამშობიარო სახლი „ჰერა“. ორსულობისდროს ზედმეტი წონა საფრთხეს უქმნის დედისა და ნაყოფის ჯანმრთელობას. მხოლოდ ჩვენთან თმის სპექტრალური ანალიზის საფუძველზე შედგენილი სწორი კვების რაციონით, თქვენ შეძლებთ დაარეგულიროთ  წონა ორსულობის დროს და მშობიარობის შემდეგაც სწრაფად დაიბრუნოთ თქვენთვის სასურველი ფორმები. რითაც თავიდან აიცილებთ მშობიარობის მოსალოდნელ გართულებებს. ორსულობის დროს კი სწორი კებით, თქვენი პატარა  მიიღებს ყველა საჭირო ვიტამინებსა და მიკროელემენტებს.

     ექიმი  დიეტოლოგი თეა სურმავა–მიზილინი