ჩვენი ლუქს პალატა...

ახალშობილთა რეანიმაცია

ახალშობილთა რეანიმაცია...

აი ასეთი სილამაზე ელოდებათ ჩვენს დედიკოებს...

ესეც ჩვენი ბლოკპალატა, სადაც იბადება ახალი...